Støttekontakt

1-indsats tilbyder støttekontakt

 

Formålet er at støtte barnet/ den unge i forbindelse med skole, fritid, personlige og familierelaterede udfordringer. 

SKRIV TIL KONTAKT@1-INDSATS.DK

  • Relation

Få opbygget en tillidsfuld relation, så barnet / den unge har en neutral person uden for hjemmet. 

 

 

 

  • Fælles aktiviteter

Gennem fællesaktiviteter skabes grundlag for et trygt og udviklende fællesskab.

  • Skole og fritid

Skabe overblik over skole og fritidsaktiviteter, så der med støtte kan skabes et endnu bedre fundament for fremtiden.

  • Regler og rammer

Skabe forståelse for de regler og rammer der omgiver barnet / den unge med henblik på at skabe øget forståelse for, hvordan disse eventuelt kan tilpasses.

  • Konflikt

Gennem dialog skabes forståelse for hvordan konflikter nedtrappes eller undgås.

  • Værktøjer

Udvikle værktøjer til at skabe forståelse for hvilke “værktøjer” barnet / den unge kan benytte sig af samt gøre omgivelserne opmærksom på situationer, hvor barnets personlige værktøjer skal aktiveres.