Støttekontakt

1-indsats tilbyder støttekontakt

 

Formålet er at støtte barnet/ den unge i forbindelse med skole, fritid, personlige og familierelaterede udfordringer. 

SKRIV TIL KONTAKT@1-INDSATS.DK

Få opbygget en tillidsfuld relation, så barnet / den unge har en neutral person uden for hjemmet. 

 

 

 

Gennem fællesaktiviteter skabes grundlag for et trygt og udviklende fællesskab.

Skabe overblik over skole og fritidsaktiviteter, så der med støtte kan skabes et endnu bedre fundament for fremtiden.

Skabe forståelse for de regler og rammer der omgiver barnet / den unge med henblik på at skabe øget forståelse for, hvordan disse eventuelt kan tilpasses.

Gennem dialog skabes forståelse for hvordan konflikter nedtrappes eller undgås.

Udvikle værktøjer til at skabe forståelse for hvilke “værktøjer” barnet / den unge kan benytte sig af samt gøre omgivelserne opmærksom på situationer, hvor barnets personlige værktøjer skal aktiveres.