1-indsats

1-indsats er forskellige indsatser, som har til formål at støtte barnet / den unge i dagligdagen.

Vores professionelle personale er uddannet indenfor forskellige professioner, herunder socialrådgivere, lærere, pædagoger, misbrugskonsulenter med flere.

Det er med til at skabe fleksibilitet i vores tilbud, som tilgodeser den enkeltes problematikker.

Vores tilbud

Støtte med det formål at være en tillidsfuld relation til en voksen uden for hjem og skole. 

Et tilpasset forløb til støtte i forbindelse med stofmisbrug, anbringelse, skoleskifte og meget andet. Kontakt 1-indsats for at få skræddersyet et forløb der tilgodeser det aktuelle behov.

Når der er brug for, at der handles nu! 

Kontakt 1-indsats for en hurtig indsats.