1-indsats

1-indsats er forskellige indsatser, som har til formål at støtte barnet / den unge i dagligdagen.

Vores professionelle personale er uddannet indenfor forskellige professioner, herunder socialrådgivere, lærere, pædagoger, misbrugskonsulenter med flere.

Det er med til at skabe fleksibilitet i vores tilbud, som tilgodeser den enkeltes problematikker.

Vores tilbud

Undervisning af børn og unge, der af forskellige årsager har skolevægring. Undervisningen kan foregå i hjemmet eller på en lokal lokation.

Støtte med det formål at være en tillidsfuld relation til en voksen uden for hjem og skole. 

Kommunal indsat for unge, indenfor forskellige målgrupper, herunder mistrivsel, skolevægring,  misbrug, ensomhed med flere.

Til unge der er i gang med eller har planer om opstart på ungdomsuddannelse. Vi tilbyder værelser med tekøkken, toilet og bad, som er centralt beliggende i Aalborg. Der er mulighed for støtte til madlavning, indkøb, lektiehjælp, fritidsaktiviteter og meget mere.

Et tilpasset forløb til støtte i forbindelse med stofmisbrug, anbringelse, skoleskifte og meget andet. Kontakt 1-indsats for at få skræddersyet et forløb der tilgodeser det aktuelle behov.

Når der er brug for, at der handles nu! 

Kontakt 1-indsats for en hurtig indsats.