Akut indsats

Skal der handles NU, så er 1-indsats klar til akut og hurtig indsats.
Det betyder, at vi er klar til at hente den unge indenfor kort tid eller lave opsøgende arbejde i forhold til den unge. Det kan eksempelvis være en ung, der allerede er indskrevet på et opholdssted eller er i plejefamilie, som har brug for en akut indsats, hvor et sceneskifte kan være en fordel. Det kan eksempelvis være, hvis hverdagen skaber store problemer herunder både familiemæssigt, personligt eller i andre relationer. Lige meget hvilke problemer den unge står i, så er vi klar med en individuel indsats, som passer til netop den unges situation.

Unge i aldersgruppen 13-23 år, der har brug for akut hjælp for at skabe en positiv udvikling fremadrettet.

Det er eksempelvis unge, der har problemer med stofmisbrug, afrusning, selvværd, familie, venner og andet der kræver handling nu.

Vi laver et sceneskifte for den unge, så problemer kommer på afstand og skaber en base væk fra de udfordringer, der fylder i den unges hverdag.

Der kan være tale om afhentning og oprettelse af ny midlertidig base for den unge, så der kan arbejdes koncentreret om de aktuelle problematikker. 

Gennem kommunikation med relevante samarbejdsparter, som kan støtte den unge fremadrettet, skabes en positiv udvikling.