Projekt 1-indsats Fase1

Én samlet indsats omkring hele den unges liv.

En helhedsindsats til unge på kanten fra 7. klasse, der er ramt af mistrivsel, skoleværing, misbrug, ensomhed, mobning, lavt selvværd, angst, kriminalitet eller ikke-uddannelsesparat.

SKRIV TIL KONTAKT@1-INDSATS.DK

Hvad forudsætter et samarbejde?

Projekt 1-Indsats forudsætter samarbejde med så mange aktører som muligt, der indgår i den unges hverdag som eksempelvis skole, socialrådgiver, familie med flere.

Lokale projekter startes op ved minimum fem tilmeldinger.

For at den unge kan optages på Fase 1, kræver det, at den unge er opsat på at skabe ændringer i eget liv.

Er den unge endnu ikke helt klar til Fase 1, er der mulighed for, at den unge kommer på et før-forløb, som skaber kendskab til personalet. Før-forløbet er primært et støttekontaktforløb, med mulighed for inddragelse af yderligere indsatser.

Formål med et før-forløb, er at gøre den unge klar til Fase 1. Før-forløbet kan tilrettelægges så det indholder skoleundervisning, fritidsaktiviteter, familiesamtaler, hverdagsstruktur og mentalt trivsel. Forløbet kan variere fra 5 til 15 timer pr. uge. Der er løbende optag. 

Ved gennemførsel af Fase1 kan søges om optag på Fase2.

Forløbet har fokus følgende fire udviklingspunkter

Der lægges vægt på en stabil og tillidsfuld kontakt i samarbejdet mellem barnet/den unge og vejleder.

Der lægges vægt på at arbejdet foregår i den unges lokalmiljø, og at der støttes op omkring at benytte de muligheder, den unge har omkring sig.

Undervisning er planlagt så den tilgodeser den enkelte unges forudsætninger for læring. 1-Indsats’ undervisning er struktureret, så den enkelte unge kender dagens program og den tilrettelagte plan for hele det 12 ugers forløb.

Der arbejdes med at finde den unges rytme og indsigt i egen hverdag , samt hvordan ser den unge på de daglige opgaver og hvordan prioriteres de, hvilken “opgaver” lykkes og hvilken er der udfordringer med at klare.

For hver unge deltager i 1-Indsats, vil der i samarbejde med forældre, socialforvaltningen og andre relevante nøglepersoner blive udarbejdet  en konkret indsats- og handleplan for at imødekomme, det enkeltes barn særlige behov.