Enkeltmandsundervisning

1-indsats tilbyder enkeltmandsundervisning i kortere perioder.

 

Der arbejdes med specifikke mål, som skal understøtte, at den unge på sigt kan komme tilbage i nuværende skoletilbud, eller der arbejdes på et permanent skoletilbud et andet sted.

Skriv til kontakt@1-indsats.dk

  • Individuel ugeplan

Ugeplanen tilpasses, så den tilgodeser den enkelte elev og tager højde for eventuelle udfordringer.

  • Undervisningen

Der tages udgangspunkt i en varieret dag fordelt mellem faglig, praktisk og personlig udvikling.

  • Samlet indsats

Ved at samarbejde med relevante parter omkring eleven skabes en forhåbentlig vedvarende positiv udvikling.

  • Dokumentation

 Der er løbende dokumentation for arbejdet og løbende opfølgning på mål for enkeltmandsundervisningen.

  • Praktikforløb

Til de ældre elever er der mulighed for formidling til midlertidige praktikker, som aftales med UU-vejleder.

  • For hvem?

Enkeltmandsundervisning tilbydes som udgangspunkt til elever i folkeskolen, privatskoler, friskoler og specialklasser.